Nâng tầm cao, vươn tầm xa

Vận thăng Alimak

Vận thăng Alimak , SC 45/30

vận thăng alimak

Technical specifications : Thông số kỹ thuật Vận thăng Alimak 45/30

Thông số chi tiết vận thăng lồng Alimak SC45/30 >>> Xem link bên dưới 

https://thietbinangvn.net/wp-content/uploads/2023/10/TaKiTa-Alimak-SC45_30-Technical-Description-Manual.pdf

Alimak 45/30  DOL FC  Ghi chú 
max payload capacity 2000 kg 2000 kg
Traveling speed  36 m/ min 0~60 m /min
Max lifting height 150 m 160
Car width,  internal 1.4 m 1.4 m
Car length, internal 3 m  3 m 
Car height , internal 2.13m  2.13 m
Motor control  DOL FC 
No. of motors 2 2
Power supply 8.5 Kw 16.4 Kw
Safety device type SAJ 40 -0.9/Alimak GF SAJ 40 -1.4 /Alimak GF
Mast section dimensions 450x450x1508mm 450 x450 x 1508 mm
Rack module  5 5

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top